Lampiónový sprievod 9.11.2018 o 17:30

Dobrovoľný hasičský zbor Reca v spolupráci s obcou Reca Vás pozýva na Lampiónový sprievod dňa 9.11.2018 o 17:30 hod.

Predpokladaná trasa sprievodu: zraz pri potravinách Coop Jednota Reca o 17:30, prechod na Novú ulicu, Staničnú cestu a späť na Hasičskú zbrojnicu s malým občerstvením.

Všetci ste srdečne vítaní!

Tím DHZ Reca