Nedeľa s praktickým výcvikom DHZo.

V nedeľu 28.6.2020 sa v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Pezinku a UzO DPO SR PK-SC a v rámci zvyšovania odbornej a praktickej pripravenosti vykonal výcvik DHZ na dodávku vody na väčšie vzdialenosti zo stroja do stroja.

Praktický výcvik Čierna voda 28.6.2020

Zúčastnili sa DHZ Tureň, DHZ Reca a DHZ Tomášov podľa nasledovného programu: 1. zriadenie čerpacieho stanoviska, 2. vybudovania dopravného hadicového vedenia definovanej dĺžky, 3. vytvorenie plniaceho stanoviska pri poľnej ceste na odstavnej ploche

Praktický výcvik Čierna voda 28.6.2020

Počas praktického výcviku bola nacvičená spolupráca medzi jednotlivými stanicami, komunikácia medzi tímami ako aj preverenie pripravenosti hasičskej techniky.

Ďakujeme pracovníkom OR HaZZ za cenné rady a všetkym zúčastneným DHZ za vynikajúcu spoluprácu.