Výcvik členov DHZo Reca vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť

V dňoch 26. – 27. septembra 2020 sa členovia našej DHZ-tky v počte 1 x veliteľ, 1x strojník a 4x hasiči, zúčastnili výcviku na rôznych simulátoroch reálneho zásahu, ale tiež koordinácie jednotiek DHZo vo výcvikovom centre HaZZ Lešť.

zľava: Peter Kamenár, Michal Bačínský, Tomáš Horáček, Dezider Laky,
František Andorvič, Ladislav Balázs

Jednotlivé trenažéry preverili nadobudnuté skúsenosti zo školení ako aj taktických cvičení, ktoré sme absolvovali v spolupráci s HaZZ Senec a Pezinok.

Takticko-požiarny domec

 • nacvičenie vonkajšieho prieskumu budovy a vyhodnotenie situácie,
 • vnikanie do budovy zo zeme, vzduchu a pomocou hasičskej techniky
  a vecných prostriedkov,
 • využívanie nových technických prostriedkov, ktoré uľahčujú prácu hasičom pri vyhľadávaní osôb a ohnísk v priestore,
 • nácvik evakuácie a záchrany postihnutých osôb zo zadymeného priestoru budovy pri požiari pomocou hasičskej  techniky a vecných prostriedkov,
 • nácvik prvej pomoci postihnutým osobám a sebazáchranu z budovy.

Zborenisko, Rumovisko

Spolupráca DHZo na trenažéri Zborenisko, Rumovisko
 • výcvik vyhľadávania a záchrany osôb po prírodnej katastrofe alebo priemyselnej havárii,
 • nácvik pohybu po ruinách budov a častí konštrukcii, pohyb skupiny v priestore, dodržiavanie minimálnych základných bezpečnostných pravidiel v postihnutom priestore,
 • nácvik vyslobodzovania osôb z ruín a závalov pomocou technických prostriedkov,
 • výcvik záchrany osôb vo vyzdvihovaní z vertikálnych šácht.

Taktický polygón hasičského charakteru

 • nácvik taktiky hasenia motorových  vozidiel pomocou hasiacej látky na voľnom priestranstve;  nácvik optimálnej stabilizácie havarovaného vozidla,
 • vyslobodzovanie osôb z vozidiel,
 • nácvik dodržiavania bezpečnostných opatrení, ktoré musia byť dodržané pri vyslobodzovaní osôb z vozidiel,
 • nácvik postupu pri určovaní priorít pri dopravnej nehode,
 • nácvik prvej pomoci postihnutým osobám.

Precvičili sme si tiež diaľkovú dopravu vody ako aj jazdu v náročnom teréne a získali mnoho ďalších užitočných skúseností a informácií pod vedením inštruktorov HaZZ na profesionálnej úrovni.

Radi by sme aj touto cestou poďakovali inštruktorom Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť za profesionálny prístup, cenné informácie a pomoc počas celého výcviku.

Veríme, že spoluprácu našej DHZo a HaZZ posunieme na novú vyššiu úroveň.

Foto a obsah článku uverejnený po súhlase HaZZ.