Tiesňová linka

Oznamujeme občanom,

že na čísle +421221020643 bola zriadená tiesňová linka pre prípad udalostí, ktoré si vyžadujú zásah alebo pomoc Dobrovoľného hasičského zboru našej obce Reca.


Pri ohlásení udalosti je potrebné uviesť:

a) adresu miesta udalosti,

b) objekt, ktorý je udalosťou zasiahnutý,

c) rozsah udalosti,

d) ohrozenie osôb,

e) prístupové cesty,

f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho


Môžete využiť aj tiesňovú linku 112, alebo volať na stále platné číslo 150.