Výročná členská schôdza DHZ Reca

VČS DHZ Reca sa uskutoční 25.9.2020 (Sobota) o 11:00 hod. v priestoroch hasičskej zbrojnice v Reci.