Branný pretek Gáň

Plameň ? zajtra ráno 07:45 hod. zraz na hasičovni, smer branný pretek Gáň. Prosíme priniesť tričká a veci na prezlečenie. Aj topánky 2x. Ďakujeme