Územná súťaž DHZ a hasičského dorastu

V záujme zvyšovania fyzickej a psychickej odolnosti, taktiež akcieschopnosti požiarnej techniky a výstroja organizovala Územná organizácia DPO SR Pezinsko-Senecká uplynulý víkend územnú súťaž DHZ a hasičského dorastu v Turni.

Súťažilo sa v kategórii hasičských družstiev mužov, žien a hasičského dorastu. Nakoľko nám naše najmladšie družstvo ešte len „dorastá“ a pracovné povinnosti zmennej prevádzky neumožnili účasť všetkých mužov a žien z našej DHZ, vytvorili sme zmiešané družstvo, ktoré súťažilo v kategórii mužov (podmienky DPO) v disciplínach: „Požiarny útok a štafeta 8 x 50 m“.

Na štafete, ktorou sme začínali ako prvou disciplínou po losovaní, sme skončili s časom 98,68s a podarilo sa nám ju odbehnúť bez trestných bodov.

Nasledovala príprava na disciplínu – „Požiarny útok s vodou“.

V požiarnom útoku sa nám podarilo terče „zostreliť“ prúdom vody za 24,08s

Požiarny útok DHZ Reca – Súťaž DPO v Turni 2023

Spomedzi všetkých zúčastnených družstiev sa nám podarilo umiestniť na 3. „bronzovom“ mieste (výsledné poradie sa určovalo súčtom lepších časov z oboch disciplín).

Na záver získal Michal Bačinský čestné uznanie za aktívnu činnosť a plnenie úloh z našej „DHZ-tky“. Ku gratuláciám z ocenenia sa pridáva celý náš zbor.

Na záver by sme radi poďakovali za Vašu podporu a fandenie počas súťaže, organizátorom za vytvorenie podmienok a celkový priebeh súťaže – ĎAKUJEME!