Tréning mladých hasičov 27.11.2023 nebude.

Nakoľko sa aj naša DHZ zúčastní zasadnutia Pléna ÚzO DPO SR Pezinsko-Seneckej a taktiež z dôvodu PN niekoľkých členov, tréning mladých hasičov sa 27.11.2023 ruší.

Najbližší tréning mladých hasičov Plameň 🔥🚒 bude v pondelok 4.12.2023 od 18:00 hod do 19:00 hod. Tešíme sa na Vás. Tím DHZ Reca