Tréning mladých hasičov 30.10.2023 nebude.

Nakoľko viacerí rodičia ospravedlnili deti z neúčasti na tréningu z dôvodu odcestovania, chorôb a prázdnin, tréning 30.10.2023 nebude.

Najbližší tréning mladých hasičov Plameň 🔥🚒 bude v pondelok 6.11.2023 od 18:00 hod do 19:00 hod. Tešíme sa na Vás. Tím DHZ Reca