DHZ Reca – Plameň ? detská súťaž v Gáni a Blatnom

V predchádzajúcich víkendoch si boli zasúťažiť aj naši najmladší hasiči. Dve družstvá kategórie mini (Reca mini A a Reca mini B) a jedno družstvo mladších hasičov DHZ Reca nás reprezentovali najprv na brannom preteku v Gáni, ktorý sa uskutočnil 24 Septembra.

Ranné ospalé tváričky našich ratolestí vystriedalo nadšenie zo súťaže a plnenie jednotlivých disciplín. Streľba zo vzduchovky, prenos zraneného, určovanie technických prostriedkov, ale aj lávka cez potok a mnoho ďalších stanovíšť robia z branného preteku v Gáni veľmi atraktívnu súťaž, na ktorú sa vždy veľmi tešíme. Z tejto súťaže si naše mini B družstvo odnáša krásne 3 miesto.

Súčasne sme sa zúčastnili aj na streleckej súťaži, kde sa Peťkovi K. podarilo vystrieľať si prvé miesto kráľa strelcov.

Kráľ strelcov 2022 branný pretek Gáň

Týmto ďakujeme aj rodičom našich detí, ktorý nám pomohli so sprevádzaním všetkých družstiev počas preteku.

Výsledky jednotlivých družstiev:

Všetky fotky, ktoré sa nám podarilo zachytiť nájdete tu https://photos.app.goo.gl/SVc8tMUMNYKpNvz68

Ďakujeme DHZ Gáň za skvelú organizáciu, občerstvenie a veľmi príjemný súťažný deň.

Nasledovala súťaž v brannom preteku v Blatnom, ktorá sa uskutočnila 8. Októbra. Parádne počasie nám spríjemnilo aj tento súťažný deň. Našu DHZ reprezentovali dve družstvá v kategórii mini a dve v kategórii mladší žiaci. Trať, ktorá bola v porovnaní s ostatnými ročníkmi trochu zmenená zvládli naše družstvá bravúrne a s úsmevom na perách, ale aj vyčerpaním dobehli všetci do cieľa.

Súťažné tímy DHZ Reca

Mladší A prebehli trať za 22:59s a dostali 22trestných bodov, mladší B 24:28s a 20 trestných bodov. Na medailové pozície to síce tentokrát nestačilo, ale získali sme motiváciu zlepšiť náš bodový stav v tej trestnej časti. Za účasť na brannom preteku sme dostali diplom a USB kľúčik, na ktorom si môžeme zdieľať fotky aj z iných aktivít našej DHZ.

Branný pretek Blatné 2022
Družstvo DHZ Reca mini

Družstvá mini boli odmenené krásnymi medailami a sladkosťou.

Súťažná nálada a fanúšikovská základňa sa nedá popísať inak ako pozrieť na nasledovných videách:

Všetky fotky, ktoré sa nám podarilo zachytiť nájdete tu https://photos.app.goo.gl/QP6VpSDGntZeGARs6

Ďakujeme DHZ Blatné za skvelú organizáciu, občerstvenie a veľmi príjemný súťažný deň.

Tešíme sa, že sme mohli preveriť naše vedomosti nielen na tréningoch, ale aj na súťažiach. Ďakujeme rodičom za pomoc a podporu, ktorú nám prejavujú počas celej sezóny a tiež občerstvenie počas súťaží.

Tím DHZ Reca