DHZ Reca – domáca súťaž v hasičskom športe

Dňa 9.Septembra 2023 organizovala naša DHZ Reca už 4. ročník súťaže o pohár starostu obce, ktorá je súčasne aj 3.ročníkom o pohár DHZ Reca (pohár DHZ Reca bol pridaný o rok neskôr za špecifickú disciplínu „Reverse attack“ v tomto ročníku).

Slnečné počasie prilákalo aj mnoho divákov, ktorý svojím povzbudzovaním pomáhali súťažiacim družstvám podávať najlepšie možné výkony. Poďme si vysvetliť v čom je hasičský šport (požiarny útok s vodou) unikátny:

Je to tímová disciplína, ktorá sa najviac podobá haseniu. 7 členné družstvo si na drevenú základňu pripraví vybavenie, prenosné požiarne čerpadlo a sadu hadíc. Poskladá si ho tak, aby bolo možné čo najrýchlejšie spojiť a čo najefektívnejšie roztiahnuť do útočného hadicového vedenia. Po odštartovaní to síce vyzerá chaoticky, ale každý má svoj úsek hadíc, ktoré zapojuje, a smer kam beží. Dvaja pomocou savíc ponorených do pripravenej vodnej nádrže nasajú vodu po čerpadla. Strojník čaká na pravý okamžik, aby pridal čerpadlu plyn a vodu poslal do medzitým vytvoreného hadicového vedenia. To vytvorí zbytok tímu od spoja B (Bčkar), rozdeľovača a spojenie natiahne k 75m vzdialenej dvojici terčov. Na konci vedení sú dvaja prúdari, ktorí majú za úlohu prúdom vody terč zostreliť. V hasičskej lige je možné túto úlohu splniť aj za cca 13s. (prevzaté z článku Nejen pro hasiče: V čem je požární sport unikátní? (redbull.com) )

Kombinácia individuálnych príprav a časových limitov priniesla aj na našej súťaži veľa zaujímavých situácii s ktorými si museli hasičské družstvá poradiť.

Priebežné časy boli nasledovné:

Naše špeciálne poďakovanie patrí „Facebook (Dan Production)“ za vyhotovenie kamerového záznamu na profesionálnej úrovni. Post produkcia je v plnom prúde, dovtedy len ukážka:

A hotové promo video zo súťaže:

Jednotlivé požiarne útoky (video zoznam):

Fotogaléria zo súťaže:

Ďakujeme DHZ Tomášov a DHZ Kráľová pri Senci za zapožičanie potrebého materiálneho vybavenia, SFA Senec za priestory, a všetkým zúčastneným za pomoc, podporu a povzbudzovanie.

Tešíme sa na nasledujúci ročník 2024! Tím DHZ Reca