Sezóna 2023

Vážení hasiči, súťažiaci, fanúšikovia, podporovatelia a kustódi.

Zapíšme si dátum 13. Apríl 2023 o 18:30hod. ako čas na úvodný tréning – muži aj ženy pre nadchádzajúcu sezónu 2023. Dohodneme si všetky detaily, časy, rozvrhy, funkcie, úlohy.

Tešíme sa na Vás.

Tím DHZ Reca