Branný pretek Blatné

Plameň ? zajtra 8.10.2022 ráno 07:45 hod. zraz na hasičovni, podľa dohody ideme na branný pretek do Blatného. Prosíme priniesť tričká, vhodnú obuv (prípadne prezutie) a veci na prezlečenie.

Aby ste si mohli zopakovať otázky a teóriu, prikladáme propozície: