1882-2022 DHZ Reca

Pri príležitosti 140. výročia založenia organizácie v našej obci Vás srdečne pozývame dňa

8.5.2022 na slávnostné odhalenie a posvätenie sochy svätého Floriána.

Program:

09:30 – 10:20 hod. – svätá omša v rímsko-katolíckom kostole

10:20 – 11:00 hod. – slávnostný nástup a obrad posvätenia sochy

Tešíme sa na Vašu účasť