Súťaž DHZ Reca

Obec Reca a DHZ Reca Vás pozýva na 2. ročník súťaže o pohár DHZ Reca a 3. ročník súťaže o pohár starostu.

Súťažiť sa bude podľa pravidiel ZSHL

„Reverse attack“ s voľným prekladom ako opačný útok, bude začínať pri nástrekovej čiare smerom k základni.

Detailné informácie budeme dopĺňať pribežne.

Všetci ste vítaní!

Videá zo súťaže podľa poradia družstiev a disciplín:

Súťaž DHZ Reca 2022 – požiarny útok s vodou:
Súťaž DHZ Reca – 1. DHZ Reca muži 1pokus útok https://youtu.be/rGN8e8Q5l0U
Súťaž DHZ Reca – 2. DHZ Šenkvice muži 1pokus útok https://youtu.be/qIFmu_PvFB8
Súťaž DHZ Reca – 3. DHZ Padáň muži 1pokus útok https://youtu.be/GzTsivTluSY
Súťaž DHZ Reca – 4. DHZ Veľký Grob muži 1pokus útok https://youtu.be/d9vWiH_gB8c
Súťaž DHZ Reca – 5. DHZ Šenkvice muži 2pokus útok https://youtu.be/pxbDuHQZzbg
Súťaž DHZ Reca – 6. DHZ Reca ženy 1pokus útok https://youtu.be/wJReY8fJ3Xo
Súťaž DHZ Reca – 7. DHZ Tomášov ženy 1pokus útok https://youtu.be/UlgT3RFf4Zs
Súťaž DHZ Reca – 8. DHZ Reca ženy 2pokus útok https://youtu.be/kALEsRET6T4
Súťaž DHZ Reca – 9. DHZ Tomášov muži 1pokus útok https://youtu.be/3FjO129V1w8
Súťaž DHZ Reca – 10. DHZ Pezinok ženy 1pokus útok https://youtu.be/1SCI6-pzo2A
Súťaž DHZ Reca – 11. DHZ Padáň muži 2pokus útok https://youtu.be/xZ1F4bR1qo4
Súťaž DHZ Reca – 12. DHZ Gáň muži 1pokus útok https://youtu.be/8LXXZUt7X0U
Súťaž DHZ Reca – 13. DHZ Pezinok muži 1pokus útok https://youtu.be/4OqqIrIWk_o
Súťaž DHZ Reca – 14. DHZ Veľký Grob muži 2pokus útok https://youtu.be/hiaX_0Kfr-g
Súťaž DHZ Reca – 15. DHZ Tomášov ženy 2pokus útok https://youtu.be/yyDyiNoWFl8
Súťaž DHZ Reca – 16. DHZ Pezinok ženy 2pokus útok https://youtu.be/rcjaOYyEDk8
Súťaž DHZ Reca – 17. DHZ Gáň muži 2pokus útok https://youtu.be/3Okt_UV0W44
Súťaž DHZ Reca – 18. DHZ Tomášov muži 2pokus útok https://youtu.be/RHMME-MxCAc
Súťaž DHZ Reca – 19. DHZ Pezinok muži 2pokus útok https://youtu.be/NhJA4wU-7aU
Súťaž DHZ Reca – 20. DHZ Reca muži 2pokus útok https://youtu.be/rV-3tDPNwh8

Súťaž DHZ Reca 2022 – Reverse attack:
Súťaž DHZ Reca – 21.Reverse attack DHZ Reca ženy https://youtu.be/CH1MDiulajI
Súťaž DHZ Reca – 22.Reverse attack DHZ Pezinok muži https://youtu.be/yCxxGZUG-9U
Súťaž DHZ Reca – 23.Reverse attack DHZ Tomášov muži https://youtu.be/Hh3Rk5yx0gY
Súťaž DHZ Reca – 24.Reverse attack DHZ Gáň muži https://youtu.be/BzvwXRTHdN0
Súťaž DHZ Reca – 25.Reverse attack DHZ Pezinok ženy https://youtu.be/IfDt0gN2Ees
Súťaž DHZ Reca – 26.Reverse attack DHZ Tomášov ženy https://youtu.be/NWVdT_U25FY
Súťaž DHZ Reca – 27.Reverse attack DHZ Reca muži https://youtu.be/YDYoWDwPqb8