Plameň 🔥 – tréning 2.9.2020 o 18:00 hod.

Plameň 🔥 – trénujeme aj v prvý školský deň teda v stredu 2.9.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení, prineste si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň 🔥 – tréning 26.08.2020 o 18:00 hod.

Plameň 🔥 – dúfam, že ste si užili prázdniny a tešíte sa na najbližší tréning v stredu 26.08.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení, prineste si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň 🔥 – tréning 29.07.2020 o 18:00 hod.

Plameň 🔥 – posledný prázdninový tréning bude v stredu 29.07.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Nezabudnite si veci na prezlečenie a vlastné občerstvenie. Pokračovať budeme koncom Augusta. Ďakujeme.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň 🔥 – tréning 15.07.2020 o 18:00 hod.

Plameň 🔥 – najbližší tréning bude v stredu 15.07.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Budeme sa pripravovať na súťaž vo Váhovciach. Zistite, kto môže prísť v sobotu 18.7 s nami. Ďakujeme.

Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení, prineste si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň 🔥 – tréning 08.07.2020 o 18:00 hod.

Plameň 🔥 – najbližší tréning bude v stredu 08.07.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení, prineste si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Nedeľa s praktickým výcvikom DHZo.

V nedeľu 28.6.2020 sa v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Pezinku a UzO DPO SR PK-SC a v rámci zvyšovania odbornej a praktickej pripravenosti vykonal výcvik DHZ na dodávku vody na väčšie vzdialenosti zo stroja do stroja.

Praktický výcvik Čierna voda 28.6.2020

Zúčastnili sa DHZ Tureň, DHZ Reca a DHZ Tomášov podľa nasledovného programu: 1. zriadenie čerpacieho stanoviska, 2. vybudovania dopravného hadicového vedenia definovanej dĺžky, 3. vytvorenie plniaceho stanoviska pri poľnej ceste na odstavnej ploche

Praktický výcvik Čierna voda 28.6.2020

Počas praktického výcviku bola nacvičená spolupráca medzi jednotlivými stanicami, komunikácia medzi tímami ako aj preverenie pripravenosti hasičskej techniky.

Ďakujeme pracovníkom OR HaZZ za cenné rady a všetkym zúčastneným DHZ za vynikajúcu spoluprácu.

Dva víkendy s DHZ Reca

Predchádzajúce víkendy patrili aj k aktivitám našej DHZ-tky. Po uvoľnení ďalších opatrení sa naplno rozbehla súťažná hasičská sezóna Západoslovenskej hasičskej ligy. V sobotu 20.6.2020 sa aj napriek menej priaznivému počasiu uskutočnilo prvé kolo ZSHL, kde sme reprezentovali našu obec v mužskej aj ženskej kategórii.

Obe mužstvá úspešne dokončili požiarny útok – muži s časom 00:21,45s a ženy s časom 00:40,11s.

Sládkovičovo útok muži: https://youtu.be/DtOlI23v59M

Sládkovičovo útok ženy: https://youtu.be/uz4LA27hHTI

2. Kolo ZSHL pokračovalo v Sobotu 27.6.2020 v obci Vydrany 5. ročníkom súťaže o pohár starostu obce Vydrany Naše mužské a ženské družstvá nastúpili s veľkou chuťou prekonať predchádzajúci čas, čo sa mužskej zostave aj podarilo s časom 00:20,06s. Našim dievčatám sa síce čas podarilo prekonať, ale „D“ dostali za spoj na sacom vedení.

Vydrany útok muži: https://www.youtube.com/watch?v=t0PtNi2xm9s&list=PLnC8nB1KWT8E9-LtkCgR6Ch4HQnMQdakH&index=19

Vydrany útok ženy: https://www.youtube.com/watch?v=t0PtNi2xm9s&list=PLnC8nB1KWT8E9-LtkCgR6Ch4HQnMQdakH&index=

„Hasičská súťažná sezóna“ sa rozbehla vo veľmi dobrom tempe. Veríme, že Vám budeme aj naďalej prinášať dobré správy o jednotlivých súťažiach a budeme hrdo reprezentovať našu obec.

Plameň 🔥 – tréning 24.06.2020 o 18:00 hod.

Plameň 🔥 – najbližší tréning bude v stredu 24.06.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení, prineste si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň 🔥 – tréning 17.06.2020 o 18:00 hod.

Plameň 🔥 – najbližší tréning bude v stredu 17.06.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení v čase pandémie, ak ešte v tomto čase nejaké budú.

Poprosíme rodičov detí, ktoré zmenili zdravotnú poisťovňu, aby priniesli kópiu zdravotného preukazu.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň 🔥 – príprava na súťaže – sobota 13.06.2020 o 13:00 hod.

Plameň 🔥 – ako sme sa na tréningu dohodli, stretneme sa v sobotu o 13:00 hod. na hasičovni a nacvičíme si priebeh jednotlivých súťaží. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení v čase pandémie a aby sa prišli pozrieť na vedomosti svojich ratolestí.

Predpoveď počasia nám zatiaľ praje.  Všetci ste srdečne vítaní!