Tiesňová linka

Oznamujeme občanom,

že na čísle +421221020643 bola zriadená tiesňová linka pre prípad udalostí, ktoré si vyžadujú zásah alebo pomoc Dobrovoľného hasičského zboru našej obce Reca.


Pri ohlásení udalosti je potrebné uviesť:

a) adresu miesta udalosti,

b) objekt, ktorý je udalosťou zasiahnutý,

c) rozsah udalosti,

d) ohrozenie osôb,

e) prístupové cesty,

f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho


Môžete využiť aj tiesňovú linku 112, alebo volať na stále platné číslo 150.

Výcvik členov DHZo Reca vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť

V dňoch 26. – 27. septembra 2020 sa členovia našej DHZ-tky v počte 1 x veliteľ, 1x strojník a 4x hasiči, zúčastnili výcviku na rôznych simulátoroch reálneho zásahu, ale tiež koordinácie jednotiek DHZo vo výcvikovom centre HaZZ Lešť.

zľava: Peter Kamenár, Michal Bačínský, Tomáš Horáček, Dezider Laky,
František Andorvič, Ladislav Balázs

Jednotlivé trenažéry preverili nadobudnuté skúsenosti zo školení ako aj taktických cvičení, ktoré sme absolvovali v spolupráci s HaZZ Senec a Pezinok.

Takticko-požiarny domec

 • nacvičenie vonkajšieho prieskumu budovy a vyhodnotenie situácie,
 • vnikanie do budovy zo zeme, vzduchu a pomocou hasičskej techniky
  a vecných prostriedkov,
 • využívanie nových technických prostriedkov, ktoré uľahčujú prácu hasičom pri vyhľadávaní osôb a ohnísk v priestore,
 • nácvik evakuácie a záchrany postihnutých osôb zo zadymeného priestoru budovy pri požiari pomocou hasičskej  techniky a vecných prostriedkov,
 • nácvik prvej pomoci postihnutým osobám a sebazáchranu z budovy.

Zborenisko, Rumovisko

Spolupráca DHZo na trenažéri Zborenisko, Rumovisko
 • výcvik vyhľadávania a záchrany osôb po prírodnej katastrofe alebo priemyselnej havárii,
 • nácvik pohybu po ruinách budov a častí konštrukcii, pohyb skupiny v priestore, dodržiavanie minimálnych základných bezpečnostných pravidiel v postihnutom priestore,
 • nácvik vyslobodzovania osôb z ruín a závalov pomocou technických prostriedkov,
 • výcvik záchrany osôb vo vyzdvihovaní z vertikálnych šácht.

Taktický polygón hasičského charakteru

 • nácvik taktiky hasenia motorových  vozidiel pomocou hasiacej látky na voľnom priestranstve;  nácvik optimálnej stabilizácie havarovaného vozidla,
 • vyslobodzovanie osôb z vozidiel,
 • nácvik dodržiavania bezpečnostných opatrení, ktoré musia byť dodržané pri vyslobodzovaní osôb z vozidiel,
 • nácvik postupu pri určovaní priorít pri dopravnej nehode,
 • nácvik prvej pomoci postihnutým osobám.

Precvičili sme si tiež diaľkovú dopravu vody ako aj jazdu v náročnom teréne a získali mnoho ďalších užitočných skúseností a informácií pod vedením inštruktorov HaZZ na profesionálnej úrovni.

Radi by sme aj touto cestou poďakovali inštruktorom Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť za profesionálny prístup, cenné informácie a pomoc počas celého výcviku.

Veríme, že spoluprácu našej DHZo a HaZZ posunieme na novú vyššiu úroveň.

Foto a obsah článku uverejnený po súhlase HaZZ.

Plameň ? – tréning 16.9.2020 o 18:00 hod.

Plameň ? – najbližší tréning bude v stredu 16.09.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení. Nezabudnite si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň ? – tréning 9.9.2020 o 18:00 hod.

Plameň ? – najbližší tréning bude v stredu 09.09.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení. Nezabudnite si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň ? – tréning 2.9.2020 o 18:00 hod.

Plameň ? – trénujeme aj v prvý školský deň teda v stredu 2.9.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení, prineste si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň ? – tréning 26.08.2020 o 18:00 hod.

Plameň ? – dúfam, že ste si užili prázdniny a tešíte sa na najbližší tréning v stredu 26.08.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení, prineste si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň ? – tréning 29.07.2020 o 18:00 hod.

Plameň ? – posledný prázdninový tréning bude v stredu 29.07.2020. Všetci spolu od 18:00 do 19:00 hod. Nezabudnite si veci na prezlečenie a vlastné občerstvenie. Pokračovať budeme koncom Augusta. Ďakujeme.

Tréning bude za každého počasia.  Všetci ste srdečne vítaní!